Bilişsel davranışçı terapi (BDT), olumsuz ve rahatsızlık verici düşünce paternlerini, bu düşüncelerin duygu ve davranışlarımız üzerine olan etkisini gösteren ve negatif paternlerin değişikliğiyle sorunların üstesinden gelinmesini sağlayan bir psikoterapi yöntemidir.

Sayısız bilimsel çalışmayla etkinliği gösterilmiş ve kanıta dayalı bir yöntemdir!

Çözüm odaklı ve yapılandırılmıştır. Güncel sorunları çözmekte etkili olduğu gibi, bununla sınırlı kalmayıp, kişiye yaşam boyu kullanabileceği beceri ve stratejiler kazandıran bir terapi ekolüdür.

BDT’ye göre, “Olaylar değil, olayları nasıl anlamlandırdığımız bize sorun yaratır”. Ve düşüncelerimizin davranışlarımızı etilediği gibi, davranışlarımızın da düşüncelerimizi nasıl etkilediğini gösterir. Aynı şekilde, davranış değişiklikleriyle içinde bulunulan negatif paternden çıkış yolunu gösterir.

“Hep aynı yoldan giderek, farklı bir yere çıkamazsınız.”

BDT tek başına pek çok sorun ve psikiyatrik hastalıklar üzerinde etkili olduğu gibi, diğer terapi yöntemleri ve ilaç tedavileriyle kombine edilebilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama Alanları

BDT günlük yaşam olaylarıyla baş etmekten, spesifik pek çok ruhsal bozukluğun tedavisine kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir.

 • Major Depresyon
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk/Panik Atak
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Yeme Bozuklukları
 • Özgül Fobiler
 • Alkol-Madde ve diğer bağımlılıklar
 • Bipolar Bozukluk
 • Uyku bozuklukları
 • Şizofreni
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları ve diğer pek çok ruhsal sorunların çözümünde etkinliği kanıtlanmıştır.

Kimler BDT uygulayabilir?

BDT teorik eğitimini ve süpervizyonunu tamamlayarak Bilişsel Davranışçı Terapist sertifikasını almış psikiyatristler ve uzman klinik psikologlar BDT uygulayabilirler. Kısa süreli eğitimlerle ve yeterli bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olmadan yapılacak terapiler iyi klinik uygulamalardan ve etik ilkelerden uzak olacak ve istenmeyen sonuçların doğmasına yol açabilecektir.

Enstitümüzde BDT uygulayan terapistlerimiz, Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Derneği tarafından akredite edilmiş olan Kognitif Davranışçı Terapileri Derneği’nde çeşitli modüllerden oluşan ve uluslararası geçerli eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak, Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Derneği tarafından onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalı BDT terapisti olmuşlardır.

Enstitümüzde BDT uygulayan terapistlerimizi görmek için tıklayınız.

 

*Bu yazı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Şikayetleriniz için lütfen bir psikiyatri hekimine başvurunuz.