İYİ HEKİMLİK, DOĞRU TERAPİ

Ruh sağlığının ve insan psikolojisinin hassasiyeti, bu alanda çalışmak için profesyonel olmayı gerektirir.
Sağlığın her alanında olduğu gibi, ruh sağlığı alanında da tanı koymak, ayırıcı tanıları değerlendirmek ve tedavi planı yapmak tıp doktorlarının görev ve sorumluluğundadır. Bunun için, bilimin ışığında, profesyonel bir hizmet verebilmek adına, enstitümüz temelinde psikiyatri hekimliği yer alır.
Bağdat Caddesi Psikolog Psikiyatrist

İYİLEŞTİRMEK VE İYİ OLANI DAHA İYİ YAPMAK İÇİN

Enstitümüz, etik ilkeler doğrultusunda ve bilimin ışığında hizmet etmeye çalışan, alanında uzman klinik psikolog ve psikiyatrist ekibi tarafından Bağdat Caddesi, İstanbul’da kurulmuştur.

Yüzyıllardır süregelen insan doğasını anlama çabası, bilimin de ötesinde, uçsuz bucaksız bir keşif sürecidir. Her yeni gelişme, insanın ruhsal yapısında yeni etkiler yaratmakta. Dünyanın bu kadar hızlı dönmeye başladığı günümüzde, sorunlarla birlikte çözüm seçenekleri de hızlı bir değişim geçiriyor.

İnsan psikolojisinin hassasiyeti ve günümüz şartları düşünüldüğünde, etik ilkeler doğrultusunda standart bir ruh sağlığı hizmetine ulaşabilmenin ne kadar güç olduğunu görüyoruz.

Seren Psikoterapi Enstitüsü olarak biz, hekimlik çatısı altında kurulan ekibimizle, insanın ruhsal yapısını anlamak ve çözüm üretmek için uğraşıyoruz.

Amacımız, elde ettiğimiz bilgi ve birikimlerimizle, iyi hekimliği ve doğru terapiyi ulaşılır kılmaktır.