Minnesota çok yönlü kişilik envanteri, kişilik özelliklerini ve psikopatolojiyi değerlendiren bir testtir. Bu test  MMPI eğitimi almış uzmanlar tarafından uygulanıp, yorumlanabilmektedir. Öncelikle ruh sağlığı ve diğer klinik sorunları olduğundan şüphelenilen kişileri test etmek için tasarlanmıştır.

566 maddelik MMPI Testi’nin 10 klinik alt testi ve 3 geçerlik alt testi bulunmakta olup ‘doğru’, ‘yanlış’ şeklinde yanıtlandırılır. Değerlendirilen Klinik alt testler şunlardır:

  • Hipokondriazis (Hs) Bedensel işleyiş hakkında çok çeşitli belirsiz ve spesifik olmayan şikayetleri içerir. 32 maddeden oluşmaktadır.
  • Depresyon (D) Zayıf moral, geleceğe dair umutsuzluk ve genel bir memnuniyetsizlikle karakterize edilen depresyonu ölçen klinik alt ölçektir. 57 maddeden oluşmaktadır.
  • Histeri (Hy) Histeri ölçeği 5 bileşeni baz alır. Bunlar; zayıf fiziksel sağlık, sinizm, utangaçlık, baş ağrısı ve nevrotikliktir. 60 maddeden oluşmaktadır.
  • Psikotik Sapma (Pd) Genel sosyal uyumsuzluğunu ölçmektedir. Bu ölçekteki öğeler; genel olarak otorite figürleri ve aile ile sıkıntılar, kendine ve sosyal çevreye yabancılaşma ile ilgili şikayetlere odaklanmaktadır. 50 maddeden oluşmaktadır.
  • Erkeklik/Kadınlık (Mf)  Mesleklere, hobilere, estetik tercihlere, etkinlik-pasifliğe ve kişisel duyarlılığa olan ilgiyi ölçer. Genel anlamda bir kişinin basmakalıp kadınsı ve erkeksi rollere ne kadar katı bir şekilde uyduğunu değerlendirir. 56 maddeden oluşmaktadır.
  • Paranoya (Pa) Kişiler arası duyarlılığı, öz-doğruluğu ve şüpheyi ölçer. 40 maddeden oluşmaktadır.
  • Psikasteni (Pt) Kişinin uyumsuz doğasına bakılmaksızın belirli eylemlere ve düşüncelere direnememesini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu ölçek aynı zamanda anormal korkulara, özeleştirilere, konsantrasyondaki zorluklara ve suçluluk duygularına da dokunur. 48 maddeden oluşmaktadır.
  • Şizofreni (Sc) Tuhaf düşünceleri, kendine özgü algıları, sosyal yabancılaşmayı, zayıf aile ilişkilerini, konsantrasyon ve dürtü kontrolündeki zorlukları, derin çıkarların eksikliğini, öz-değer ve öz-kimlik sorunu ve cinsel zorlukları içeren bir alt ölçektir. 78 maddeden oluşur.
  • Hipomani (Ma) Neşeli ama dengesiz bir ruh hali, psikomotor uyarılma (titreyen eller gibi), fikir uçuşmaları ile karakterize edilen uyarılma derecelerini ölçmek için tasarlanmıştır. Davranışsal ve bilişsel aşırı aktivitede olma, sinirlilik hali ve benmerkezciliği değerlendirir. 46 maddeden oluşmaktadır.
  • Sosyal içe dönüklük (Si) Bir kişinin sosyal etkileşimlerden kaçınması ve rahatsız olması gibi sosyal içe dönüklük hali ile sosyal aktivite ve arkadaşlarıyla birlikte olmaktan keyif alması gibi sosyal dışa dönüklük halini değerlendirir. 69 maddeden oluşmaktadır.

 

Geçerlik alt testlerinde ise; maddelerin dürüst ve açık bir şekilde doldurulması değerlendirilir. Kendilerini olduklarından daha iyi veya daha kötü tanımlama çabaları da bu alt testlerle belirlenebilir. Yine testi rastgele doldurmuş olmak ve çelişkili cevaplar bu alt ölçekle değerlendirmeye alınır.

Klinik testlerden yüksek puan alıyor olmak kişinin o hastalığa sahip olduğunu göstermez, profil bütünüyle değerlendirilip yorum yapılır. Uygulayan uzman test sonuçlarını yorumlarken; kişinin geçmişi ve mevcut psikolojik durumu bağlamında bir rapor hazırlar.

MMPI Testi yaklaşık 30-40 dakikalık bir sürede tamamlanmaktadır.

 

Referanslar:

https://psychcentral.com/lib/minnesota-multiphasic-personality-inventory-mmpi